The life of a human being

maanantai 24. marraskuuta 2014

Tulenarkaa OSA 1

Älä lue tätä ollenkaan, jos et jaksa lukea loppuun asti. Älä varsinkaan lue, jos et ole yhtään hengellinen. Suotta luet jos jätät kesken niin et tiedä loppuratkaisua. Saatan verrata islamin ja kristinuskon käsitystä Jeesuksesta.

Jeesuksen valta-asema

Niin kuka se Jeesus on? Ihminen vai Jumala? Vai mikä? Raamatusta sen voi lukea, jos uskot, että Raamatussa on totuus. Minä uskon, että Raamatussa on totuus. Sitä kuulee sanottavan, että "Raamattu on käännetty moneen kertaan ja ihmiset ovat sitä sörkkineet--". Totta on, että Raamattu on käännetty monelle kielille. Se on tarkoitettu kaikille kansakunnille. "Ensin juutalaiset, sitten kreikkalaiset.." ja niin edelleen. Jos tutkimme kuitenkin alkuperäisillä kielillä kirjoitettuja tekstejä, kuten hepreankielistä vanhaa testamenttia tai kreikankielistä uuttatestamenttia, niin silloin olemme alkuperäisillä lähteillä. En osaa näitä kieliä, mikä harmittaa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa tulen niitä opiskelemaan - ainakin se on yksi haaveistani. Uskoisin, että alkuperäisillä kirjoitetuilla teksteillä on paljon sanottavaa. Esimerkiksi jollakin hepreankielisellä sanalla voi olla kaksikin merkitystä, aivan kuin englanninkielen sanoissa. Tämän vuoksi luenkin usein englanninkielistä Raamattua, King Jamesin hyväksymää painosta. Se on käännetty suoraan alkukielistä englanniksi. Korjatkaa, jos en muista oikein. Voisin vielä mainita kohdan, joka saattaa kiinnostaa lukijoita: 2. Piet 1:20-21 "Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmisen ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta."

Löysin King Jamesin painoksesta mielenkiintoisen jakeen. Se menee seuraavanlaisesti: "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time." Sama kohta vastaavasti suomenkielisessä vanhassa käännöksessä Tim 2:5: "Sillä yksi Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus." Kun kerran nyt olen tällä hetkellä siinä tilanteessa, että minua pommitetaan kahdella käsityksellä Jeesuksesta, joudun välttämättä pohtimaan asioita. Tämä kohta sai minut miettimään. Jeesus - välimies ja ihminen? Eikö hän olekaan Jumalan Poika? Luin muita jakeita.

Matt: 3:17 "Ja katso taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Jumala sanoo tässä Jeesusta pojakseen. Islamissa Jeesusta ei pidetä Jumalan poikana. Jokin surah kertoo siitä, että "Allahilla ei ole poikia". Jeesuksen kutsuminen Jumalaksi on myös "Allahin pilkkaa". Islamissa Jeesus on vain kunnioitettu profeetta, mutta ei siten mitenkään erityisen jumalallinen. Hän oli sen mukaan vain saanut armoituksen ihmetekojen tekemiseen ja olemaan "merkkinä kansakunnille". Raamattu puolestaan käyttää useasti Jeesuksesta nimeä "Jumalan Poika". Esimerkiksi Paavalin kirjeessä kolossalaisille luvussa 1 jakeessa 13 sanotaan: "häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan." Lisäksi "Poika" mainitaan myös kirjeessä heprealaisille, Hepr 1:5 "Sillä kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut: "Sinä olet minun rakas Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun Poikani"?" Olen miettinyt, että onko "Jumalan Poika" sitten jotenkin vertauskuvainnollinen? Tähän en ole saanut vastausta, sillä en ole asiaa tarpeeksi tutkinut, mutta jos se alkukielessäkin sanotaan "Jumalan Poika", niin pakkohan sen on olla totta.

On muitakin jakeita, jotka tukevat Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Joskus kuulee sanottavan, että Jeesus ei koskaan sanonut olevansa Jumalan Poika. Jos luemme seuraavat jakeet, niin mitä niistä voimme ajatella? Matt 16:13-20 tiivistäen: "Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." -- Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan sanomasta kellekään, että hän on Kristus." Mitä ihmettä? Eikö Jeesus tässä tunnustakin persoonansa? Hänhän kutsuu Kaikkivaltiasta Isäkseen, joka on taivaissa. Lisäksi hän sanoo opetuslapsilleen, ettei saisi tunnustaa, että hän on Kristus. Miksi hän näin kieltää? Jos ajatellaan Jeesuksen jumaluutta, niin Raamattu vastaa tähänkin. "Joka itsensä korottaa, niin hänet alennetaan, mutta jonka Jumala korottaa, niin hänet korotetaan." Keneltä Jeesus sai valtuudet? Keneltä hän rukoili apua? Eikö itse Isä Jumalalta, taivaan ja maan Luojalta?

Pohtiessani jaetta, jonka ensimmäiseksi toin esiin King Jamesistä, vertasin taas Jeesuksen asemaa islamissa ja kristinuskossa. Kristinuskon perusidea on se, että "Jeesus kuoli syntiemme edestä, jotta meillä olisi elämä" ja "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän". Jeesus antoi itsensä lunnaaksi - "a ransom" - ja sovitti syntimme ristillä. Islamissa Jeesus ei sovita syntejä.. käsittääkseni.. ihmisen pelastus riippuu siinä kuuliaisuudeta Allahille ja hyvistä teoista. Allahilta pyydetään syntejä anteeksi rukouksessa. Jos matkustetaan Mekkaan, niin kaikki synnit annetaan anteeksi ja elämässä kääntyy puhdas sivu. Näin olen sen käsittänyt, korjatkaa, jos sanon jotain väärin - kaikkea en voi muistaa. Pelastus on siis islamissa riippuvainen kuuliaisuudesta Allahille. Raamatussa vanhassa testamentissa Jumalan lakien noudattaminen ja Jumalan kunnioittaminen oli se, jossa oli pelastus ihmisille. Jumala kuitenkin huomasi, että ihminen oli erehtyväinen, eikä koskaan voinut täydellisesti täyttää lakia. Niinpä hän päätti lähettää Jeesuksen, joka sovittaisi ihmisten synnit. "Onko suurempaa rakkautta, kuin antaa henkensä ystävän puolesta--" sanotaan eräässä laulussa. Raamatussa puolestaan on kohta, jossa sanotaan: "Vanhurskaan puolesta joku olisi ehkä valmis antamaan henkensä, mutta entä kurjan syntisen?" (suokaa anteeksi - en muista kaikkia kohtia ulkoa ja menis ikuisuus kirjoittamiseen jos etsisin kaikki Raamatunkohdat valmiiksi). Kuitenkin, Raamatun mukaan Jeesus sovitti kaikkien synnit. Sen sanoma on, että jos käännymme Jumalan puoleen ja anomme syntejä anteeksi Jeesuksen veren tähden, voimme saada anteeksi ja päästä taivaaseen.

Luin erään artikkelin, joka kertoi kristinuskoon kääntyneestä muslimista. Hän puhui tekstissä siitä miksi oli kääntynyt pois islamista. Hän sanoi haastattelussa: "Koraani ei koskaan anna ihmiselle pelastusvarmuutta paratiisista. Ei koskaan, ei edes hyvien tekojen kautta. Allah on suuri tahto, lopulta hän kuitenkin tekee niin kuin tahtoo." Tiedän tästä joitakin suraheja, mutta ei nyt juuri tule mieleeni. Islamissa siis Allah on se, joka päättää lopullisesta tuomiosta. Jos vertaamme tätä ajatusta kristilliseen uskontunnustukseen, huomaamme pienen eron - tai emme niinkään pientä: "-- ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,--". Jeesukselle on siis annettu valta tuomita.Vielä mainittakoon perään jae Matt 16:27 "Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan."

Millainen Jeesus sitten oli/on Raamatun mukaan? Jeesus tunsi sääliä ja paransi sairaita. Matt 14:14 "Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja paransi heidän sairaansa." Hän ei myöskään vain parantanut, vaan herätti kuolleista. Lasarus oli jo haudattu ja häneen ruumiinsa sanottiin haisevan, mutta Jeesus teki ihmeteon ja Lasarus nousi kuolleista. Muitakin ihmeitä Jeesus teki, niistä mainittakoon runsauden ihme. Leipää ja kalaa riitti monelle ihmiselle ja tähteitäkin jäi. Hän oli siis ihmeidentekijä. Matt 15:31 "Niin kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa."

Kun Jeesus tyynnytti myrskyn veneessä, apostoleilla oli mielipiteensä  Matt 14:33 "Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika.".  Toinen kohta puolestaan kertoo, millaisen esimerkin Jeesus antoi maanpäällä: Matt 20:28 "-- niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." Tästä puhuu myös jae, jossa Jeesus kehoittaa opetuslapsiaan pesemään toinen toistensa jalat. Ajatelkaa sitä, miten Jeesus tuli ihmisten keskuuteen. Kun hän meni kasteelle Johannes kastajan tykö, niin Johannes ei olisi edes ollut arvollinen sitomaan hänen kenkäinsä nauhoja. Jeesus pyysi silti tältä kasteen. Muistakaa nainen, joka jäi kiinni haureudesta. Mitä Jeesus teki? Hän armahti naista: "Mene, äläkä enää syntiä tee." Tai kun Jeesus tapasi samarialaisen naisen kaivolla, hän puhutteli naista. Fariseukset usein sättivät Jeesusta siitä, miksi tämä syö syntisten ja publikaanien keskuudessa. Jeesus vastasi siihen: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat."

No nyt menkäämme siihen odotettuun kohtaan. Mikä on minun mielipiteeni Jeesuksesta? Aiemmin jo mainitsinkin, että Raamatun sana on minulle totuus. Mitä voimme päätellä tästä? Mielestäni Jeesus on se, joka ilmoittaa olevansa - Kristus, vapahtaja. Hän on syntiemme sovittaja ja Jumalan Poika. Hän on myös ihminen. Hänet lähetettiin ihmisten keskuuteen ihmisen ruumiissa. Hänellä oli tunteet ja ihmisen tarpeet - hän koki nälkää. Korostan sitä, että hän ei ole itse Jumala, mutta hän on Jumalan Poika. Sillä kuka hänen auktoriteettinsä on? Taivaallinen Isä. Hän on korkein ja Kaikkivaltias.. Hänessä on tieto ja viisaus, Hän kaiken tietää. Ei Jeesuskaan tiedä takaisintulemisensa päivää. Raamatussa sanotaan, että Isä yksin tietää.

Kiitos sinulle kärsivällinen lukija, joka jaksoit lukea loppuun asti. Toivottavasti sait käsitystä siitä, millainen Jeesus on ja mikä on hänen valta-asemansa. Muista, että minä en ole mikään oppinut. Olen tavallinen tallaaja, joka lukee Raamattua. Olen ihminen ja erehtyväinen. Jos siis loogisessa ajattelussani on mielestäsi virheitä, niin kommentoi tai lähetä säpöä. Kunnia Herralle, Aamen.

"I'm addicted to the madness, I'm a daughter of sadness, I have been here too many times before, been abandoned -- I am fragile just washed up on the shore."

https://www.youtube.com/watch?v=2uEp46A2mPoEi kommentteja:

Lähetä kommentti